Privacy Policy

cxLoyalty persondata- og cookiepolitik

 

Persondatapolitik 
Gælder fra: 9. juli 2019


cxLoyalty International ApS respekterer din integritet og beskytter dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig direkte eller indirekte, fx navn, fødselsdato, personnummer, kreditkortnummer, adresse, telefonnummer, e-mail og andre oplysninger knyttet hertil.

Denne persondataerklæring gælder for alle vores forbrugertjenester og vores interaktion med dig.


Indhold

1. Om cxLoyalty og denne persondataerklæring 
cxLoyalty International ApS («cxLoyalty», «vi», «os», «vores») er optaget af at varetage og beskytte dine personoplysninger. Vi ønsker, at du skal forstå, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger.  Denne persondataerklæring gør også rede for dine valgmuligheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Når du bestiller eller tager vores tjenester i brug, eller på anden måde giver os dine personoplysninger, giver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i henhold til denne persondataerklæring.

2. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

cxLoyalty International ApS (cxLoyalty) er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles i henhold til denne persondataerklæring.

cxLoyaltys kontaktoplysninger er følgende:
Selskabsnavn: cxLoyalty International ApS
CVR nr.: 10 35 87 79
Adresse: Lyngbyvej 20, 3. sal, 2100 København Ø
Hjemmeside: www.cxloyalty.dk

Hvis du har spørgsmål til eller vil klage over cxLoyaltys behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail Databeskyttelsesradgiver@cxloyalty.com.

3. Hvordan indsamler vi personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, når du registrerer dig for at bestille vores tjenester. Herudover indsamler vi oplysninger direkte fra dig, når du tager kontakt til os angående vores tjenester. Vi modtager også oplysninger direkte fra dig, når du registrerer oplysninger på din kundekonto. Derudover indsamler vi oplysninger fra dig, hvis du aktivt tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Vi indsamler oplysninger om dig fra tredjemand, hvis du modtager vores tjenester gratis via dit medlemskab hos eller dit kundeforhold med en af vores samarbejdspartnere. I disse situationer vil vores samarbejdspartnere i henhold til deres aftale med dig sende os oplysninger, som identificerer dig som kunde, fx navn, fødselsdato eller kundenummer, således at vi kan bekræfte, at du har ret til at benytte vores tjenester. Vores samarbejdspartnere må også sende os din e-mail eller dit telefonnummer, således at vi kan kontakte dig direkte i forbindelse med levering af vores tjenester, hvis dette fremgår af din aftale med samarbejdspartneren. Vi modtager også tilmelding til vores nyhedsbrev med dit navn og e-mail fra en samarbejdspartner, hvis du har givet samarbejdspartneren udtrykkeligt samtykke til, at denne må tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Endvidere modtager vi personoplysninger om dig fra tredjemand, hvis de tjenester, du modtager fra cxLoyalty, indebærer, at cxLoyalty kommunikerer om dig med tredjemand.

4.  Hvilke oplysninger indsamler vi, hvad bruger vi oplysningerne til (formålet med behandlingen), og hvor længe må vi opbevare oplysningerne 
4.1 Oplysninger, som er nødvendige for levering af tjenesterne

Vi indsamler de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere tjenesterne. Hvilke oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere en tjeneste, varierer afhængig af, hvilke tjenester, du modtager, din brug af tjenesten, din kommunikation med os, og om du selv betaler for tjenesten eller modtager denne gratis via dit kundeforhold med en af vores samarbejdspartnere.

 • En oplysning, der altid indsamles, når du bestiller eller modtager tjenester fra os, er dit navn.
 • Desuden indsamler vi, afhængig af, hvilken tjeneste eller program, du benytter, andre oplysninger, der identificerer dig som kunde, fx adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnummer.
  • Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at identificere dig som kunde, registrere dig, således at du modtager de rigtige tjenester, kontakte dig om nødvendigt og fakturere eller notere dig for tjenesterne, såfremt du køber disse direkte fra cxLoyalty.
  • Det retlige grundlag for behandlingen er, at denne er nødvendig, således at vi kan opfylde en aftale, som du er part i.
 • Vi registrerer også, om du er mand eller kvinde:
  • Formålet med denne registrering er at levere en bedre tjeneste til dig, da vores råd og forslag til dig i nogle tilfælde varierer afhængig af køn. Vi bruger også denne oplysning til statistiske formål som sker anonymt.

Den retlige baggrund for behandlingen er, at behandlingen er nødvendigt i forhold til opfyldelsen af de formål, der forfølges af cxLoyalty (dvs. at kunne levere en bedre tjeneste til dig ved at kunne give tilpasset rådgivning). Behandlingen sker således på baggrund af cxLoyaltys berettigede interesser.

Vi opbevarer de fleste personoplysninger angående dit kundeforhold, så længe du er kunde hos os. Derefter opbevarer vi disse oplysninger i 3 måneder for at undgå, at vigtige oplysninger går tabt i tilfælde af, at dit kundeforhold er ophørt ved en fejl (fx ved fejl i fakturering/indbetaling). Herudover opbevarer vi oplysningerne i følgende situationer:
– Hvis vi har en retlig grund til at opbevare oplysninger om dig (som beskrevet nedenfor), vil vi fortsætte med at opbevare disse oplysninger samme med oplysninger, der identificerer dig som kunde (som beskrevet ovenfor), så længe behandlingsgrundlaget for de andre oplysninger gælder.

– Hvis du har været dækket af en forsikring gennem cxLoyalty, vil vi fortsætte med at opbevare oplysninger, der identificerer dig som kunde, og oplysninger om din forsikringsdækning i 3 år efter, at forsikringsdækningen er ophørt. Dette sker, således at vi kan behandle evt. forsikringskrav fra dig i denne periode i henhold til forsikringsaftaleloven.

Hvis du har fået udbetalt et forsikringskrav hos os, opbevarer vi detaljerne om udbetalingen, fx beløb, betalingsmetode (herunder evt. oplysninger om bankkonto), detaljer om selve kravet (hvad er mistet/stjålet/skadet, dato for skaden, dato for fremsættelse af kravet, status på kravet).

 • Formålet med behandling af disse oplysninger er opbevaring i henhold til bogføringsloven samt at svare på spørgsmål og behandle evt. klager eller retlige krav.
 • Det retlige grundlag for behandlingen er, at denne er nødvendigt, således at vi kan opfylde den retlige forpligtelse, som påhviler cxLoyalty, og således at vi kan opfylde vores aftale med dig.


Vi opbevarer disse oplysninger i 5 år fra slutningen af det regnskabsår, hvor udbetalingen er sket i henhold til bogføringsloven. Derudover opbevares oplysningerne i yderligere 2 år (sammenlagt i 7 år) på vegne forsikringsgiver. For yderligere oplysninger om forsikringsgivers behandling af dine oplysninger, se dennes persondataerklæring: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice.

Hvis du har fået helt eller delvist afslag på et forsikringskrav hos os, opbevarer vi detaljer om kravet og afslaget, fx hvad der er mistet/stjålet/skadet, skadesdato, dato for fremsættelse af kravet samt dato og begrundelse for afslag.

 • Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål og behandle evt. klager eller retlige krav.
 • Det retlige grundlag for behandlingen er, at denne er nødvendig, således at vi kan opfylde vores aftale med dig.


Vi opbevarer oplysningerne i 3 år fra slutningen af det år, hvor afslaget er givet i henhold til forsikringsaftaleloven og den almindelige forældelsesfrist. Derudover opbevarer vi oplysningerne i yderligere 4 år (sammenlagt 7 år) på vegne forsikringsgiver. For yderligere oplysninger om forsikringsgivers behandling af dine oplysninger, se dennes persondataerklæring: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice.

Hvis du har købt billetter eller gennemført andre enkeltstående transaktioner (fx nødkontanter) hos os, behandler vi detaljerne vedrørende bestillingen, fx navn på og dato for arrangementet eller transaktionen, antal billetter, betalingsoplysninger (beløb, betalingsmetode, dato, kortnummer) osv.

 • Formålet med behandlingen er opbevaring af oplysningerne i henhold til bogføringsloven, processering af din betaling, besvarelse af spørgsmål og behandling af evt. klager fra dig, og at forsvare evt. retlige krav.
 • Det retlige grundlag for behandlingen er, at denne er nødvendig, således at vi kan opfylde den retlige forpligtelse, der påhviler cxLoyalty, at vi kan opfylde vores aftale med dig, og således at cxLoyalty kan forfølge en berettiget interesse eller forsvare evt. retlige krav).


Vi opbevarer disse oplysninger i 5 år fra slutningen af det regnskabsår, hvor udbetalingen er sket i henhold til bogføringsloven.

Hvis du betaler for de tjenester, du modtager fra cxLoyalty, behandler vi detaljerne vedrørende betalingen fx navn på tjenesten, betalt beløb, betalingsmetode, dato, kortnummer eller kontonummer, fakturaoplysninger mv.

 • Formålet med behandling af disse oplysninger er opbevaring i henhold til bogføringsloven, processering af din betaling, besvarelse af spørgsmål og behandling af evt. klager fra dig samt at forsvare evt. retlige krav.
 • Det retlige grundlag for behandlingen er, at denne er nødvendig, således at vi kan opfylde den retlige forpligtelse, der påhviler cxLoyalty, at vi kan opfylde vores aftale med dig, og således at cxLoyalty kan forfølge en berettiget interesse eller forsvare evt. retlige krav.


Vi opbevarer disse oplysninger i 5 år fra slutningen af det regnskabsår, hvor udbetalingen er sket i henhold til bogføringsloven.

Når du tager vores tjenester i brug, behandler vi oplysninger om dit brug af tjenesterne. For eksempel logger vi dine henvendelser til vores kundeservice, således at vi har et overblik over dine spørgsmål, forespørgsler og bestillinger. Hvis du benytter vores ID-Sikringstjeneste, behandler vi – udover de oplysninger, som du selv har sendt til os – oplysninger, som vi indsamler fra kreditorer og andre instanser på baggrund af din fuldmagt. Benytter du vores Concierge tjeneste, behandler vi oplysninger om dine bestillinger på baggrund af de oplysninger, som vi får fra de leverandører, som modtager bestillingerne.   Vi behandler også de oplysninger, som du selv lægger ind på din kundekonto via vores kundeportal.

 • Formålet med behandlingen er at levere den omhandlede tjeneste, at svare på spørgsmål fra dig og behandle evt. klager, at levere en bedre service til dig på baggrund af dine forespørgsler og din tidligere brug af vores tjenester samt at forsvare evt. retlige krav.
 • Det retlige grundlag for behandlingen er, at denne er nødvendig, således at vi kan opfylde vores aftale med dig, og således at cxLoyalty kan forfølge en berettiget interesse (dvs. at vi kan levere en bedre service til dig på baggrund af dine forespørgsler og din tidligere brug af vores tjenester samt at forsvare evt. retlige krav).


Vi opbevarer de fleste oplysninger i 3 år fra det tidspunkt, hvor du ikke længere har adgang til tjenesterne i henhold til den almindelige forældelsesfrist. Dog gælder der visse undtagelser, hvor oplysninger kan blive slettet på et tidligere tidspunkt: Oplysninger, som du selv har lagt ind i vores objektregistreringstjeneste, slettes 3 måneder efter, at du ikke længere har adgang til tjenesten. E-mails til/fra vores kundecenter slettes 3 år efter, at disse er sendt (selvom du fortsat er kunde hos os på dette tidspunkt). Oplysninger om ID sikringssager slettes 3 år efter, at sagen er afsluttet (selvom du fortsat er kunde hos os på dette tidspunkt).

Når du afslutter dit kundeforhold hos os, flyttes de oplysninger, der er gemt om dig i vores kundebehandlingssystem i henhold til ovenstående til et historisk arkiv. Adgang til dette arkiv gives kun i forbindelse med evt. klager eller krav fra dig som beskrevet ovenfor, eller for at indhente dokumentation i henhold til bogføringsloven eller anden lov eller myndighed. (Undtaget herfra er oplysninger gemt i forbindelse med ID sager, som fortsat vil være gemt i det eksisterende arkiv, men som kun vil være tilgængelig for ID agenter).

Hvis du fremsætter krav mod cxLoyalty inden for forældelsesfristen, opbevarer vi relevante oplysninger om sagen udover de perioder, der er beskrevet ovenfor, indtil sagen er endeligt afsluttet og eventuelt længere, hvis dette kræves i henhold til bogføringsloven eller anden lov eller myndighed.

4.2 Oplysninger, der kræver dit samtykke

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller giver samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra os, indsamler vi dit navn og dine kontaktoplysninger. Vi registrerer også datoen for dit samtykke, og hvad du har givet samtykke til.

 • Formålet med behandlingen er at levere nyhedsbrevet eller markedsføringsmaterialet til dig samt at kunne bevise, at du har givet samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale.
 • Det retlige grundlag for behandlingen er, at du har givet dit samtykke ved aktivt at tilmelde dig nyhedsbrevet (eller ved udtrykkeligt at give vores samarbejdspartnere tilladelse til at tilmelde dig nyhedsbrevet), eller ved udtrykkeligt at give os samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale, at behandlingen er nødvendig, således at cxLoyalty kan forfølge en berettiget interesse (dvs. forsvare cxLoyalty mod evt. retlige krav, hvis du skulle påstå, at du ikke har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale).


Vi opbevarer dit navn og dine kontaktoplysninger i vores markedsføringsdatabase, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet, eller indtil du trækker dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale tilbage. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet (og dermed trække dit samtykke til vores behandling af dit navn og e-mail tilbage) ved at klikke på linket vedrørende afmelding i nyhedsbrevet. Du kan også til enhver tid afmelde nyhedsbrevet eller trække dit samtykke tilbage til at modtage markedsføringsmateriale ved at justere dine brugerindstillinger i din brugerkonto. (Vi sender ikke markedsføringsmateriale, bortset fra nyhedsbreve, til kunder, der ikke har en brugerkonto hos os). Registrering af samtykke (inkl. dit navn, kontaktoplysninger, datoen for samtykke samt hvad du har givet samtykke til) opbevares i 3 år fra det tidspunkt, hvor vi senest har sendt markedsføringsmateriale. Disse oplysninger anvendes kun, hvis det bliver nødvendigt for os bevise, at samtykke er givet.

 • Hvis du samtykker til at vi behandler dit personnummer, samler vi ind og lagrer dette.
  • Formålet med behandlingen er entydigt at identificere dig når dette er nødvendigt for at udføre tjenesterne du har krav på.
  • Det retlige grundlag for behandlingen er at du har givet dit samtykke til sådan behandling.Personnummer behandles kun hvor det er afgørende for cxLoyaltys opfyldelse af sine forpligtelser efter vores kontrakt med dig at cxLoyalty (eller eventuelle tredjeparter som beskrevet i vilkårene for tjenesten) entydigt kan identificere dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved fremsendelse af e-mail til vores Databeskyttelsesrådgiver eller e-mailadressen specificeret i kundevilkårene for tjenesten, men tilbagetrækning af dit samtykke kan gøre det umuligt for cxLoyalty at levere tjenesten. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som cxLoyalty har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket er sket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du ikke tilbagekalder dit samtykke ved et tidligere tidspunkt, gemmer vi dit personnummer i samme tidsperiode som anden inforamation som identificerer dig som kunde (jf. pkt. 4.1).

4.3 Anonymiserede oplysninger

Anonymisering er en proces, der konverterer personoplysninger til anonyme oplysninger, således at oplysningerne ikke identificerer dig eller andre, og som også gør det umuligt for dig eller andre at blive identificeret. Vi benytter anonymiserede oplysninger til at forbedre kvaliteten på vores tjenester, udvikle nye funktioner og produkter og til generel statistik og kortlægning. Da disse oplysninger er anonyme og ikke identificerer dig, kan vi dele dem med andre selskaber i cxLoyalty koncernen, samarbejdspartnere og andre tredjemænd.

4.4 Børns personoplysninger og personoplysninger, der tilhører andre familiemedlemmer

Vi indsamler kun personoplysninger om børn, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere tjenesten, og såfremt du har givet os disse oplysninger eller givet samtykke til, at vi kan modtage disse oplysninger fra tredjemand. Disse oplysninger vil kun blive brugt til at levere tjenesten, som fx at spærre dit barns kreditkort eller hjælpe med at få slettet uønskede oplysninger om dit barn fra Internettet. Hvis dit barn er fyldt 15 år, skal du have dit barns samtykke for at kunne give os oplysningerne. Personer under 18 år kan ikke selv abonnere på vores tjenester.

Hvis du giver os oplysninger om andre familiemedlemmer, hvis du fx indtaster et familiemedlems kreditkortnummer i vores spærretjeneste, skal du have samtykke fra familiemedlemmet for at kunne give os oplysningerne.

4.5 Behandling på baggrund på af en berettiget interesse

Som nævnt ovenfor behandler vi i visse situationer dine personoplysninger på baggrund af en berettiget interesse i:

 1. at kunne levere en bedre tjeneste til dig på baggrund af dine tidligere forespørgsler og bestillinger,
 2. kunne forsvare cxLoyalty mod evt. retlige krav, eller
 3. tilpasse råd og forslag til dig på baggrund af dit køn. I disse situationer har vi vurderet, at opbevaring af dine oplysninger ikke vil være til ulempe for dig, da det også vil være i din interesse, at vi opbevarer disse oplysninger. I mange situationer vil opbevaring af disse oplysninger alligevel foregå på baggrund af andre retlige grundlag som beskrevet nedenfor. Derudover vil vi ikke anvende oplysninger, som kun opbevares på baggrund af en berettiget interesse, til at kontakte dig, medmindre du kontakter os først.


Du har ret til at gøre indsigelse imod ovenstående behandling. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som vil vurdere, om behandling af oplysningerne skal ophøre. Hvis behandling af oplysningerne ophører, kan dette påvirke kvaliteten af de tjenester, du modtager, og/eller gøre det vanskeligere for begge parter at klarlægge fakta i en evt. klagesag.

4.6 Backup

For at sikre, at vigtige oplysninger ikke går tabt i tilfælde af datatyveri eller andre problemer med vores IT systemer, foretager vi daglig backup af alle oplysninger. Backup opbevares i et separat backupsystem i optil 1 år. Det betyder, at oplysninger, der er slettet i vores aktive systemer, findes i backupsystemet i optil 1 år efter, at de er blevet slettet. Backupsystemet er kun tilgængeligt for IT personalet, og vil kun blive anvendt til genskabning af oplysninger, som er blevet slettet eller beskadiget på en utilsigtet måde. cxLoyalty vil på ingen måde gøre brug af personoplysninger, som er blevet slettet i henhold til ovenstående, og som kun eksisterer i backupsystemet.

5. Deling af personoplysninger
5.1 Videregivelse af dine personoplysninger til tredjemand

Vi videregiver følgende personoplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig:

 • Hvis du foretager et køb hos os eller betaler for tjenester via din telefon, videregiver vi dine betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato, beløb, ordrenummer, kundenummer) til vores betalingsindløser, således at betaling kan gennemføres. (Hvis du gennemfører en betaling med kredit- eller bankkort via Internettet, giver du selv dine oplysninger direkte til vores betalingsleverandør gennem vores online betalingsløsning. Vi modtager en bekræftelse med referencenummer på din betaling fra betalingsleverandøren, men vi modtager ikke dine kortoplysninger eller andre personoplysninger).
 • Hvis du benytter vores Concierge tjeneste til at foretage et køb eller en bestilling, videregiver vi de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre bestilling, til den leverandør, som du ønsker at købe en tjeneste eller et produkt hos. Disse oplysninger vil som regel være navn, adresse, e-mail, kreditkortoplysninger og detaljer vedrørende det produkt/tjeneste, du ønsker at købe. Vi opbevarer ikke kortoplysninger, som du giver over telefonen.
 • Hvis du benytter vores ID-Sikring tjeneste eller Web-Cleanup, vil vi på baggrund af en fuldmagt fra dig videregive personoplysninger om dig til kreditorer, hjemmesider og andre relevante aktører, i det omfang dette er nødvendigt for at afvise krav, kræve sletning af indhold på Internettet og i øvrigt for at levere tjenesten.
 • Hvis du har tegnet en forsikring gennem os, og du anmelder et krav, vil vi videregive dine oplysninger til forsikringsgiveren og vor forsikringsmægler således at forsikringsgiveren kan behandle dit krav og opbevare dine oplysninger i henhold til gældende lovgivning. For mere information om, hvordan forsikringsgiveren behandler personoplysninger: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice. For mere information om, hvordan forsikringsmægleren behandler personoplysninger: http://cbcinsurance.co.uk/uploads/website-privacy-notice.pdf
 • Hvis du modtager tjenester fra os i henhold til vores aftale, der indebærer, at du får adgang til tjenester, der leveres af en anden leverandør, vil vi – afhængig af, hvordan tjenesten er sat op – videregive dine oplysninger til leverandøren, således at denne kan levere tjenesten til dig, kan kontakte dig eller bekræfte, at du er berettiget til at benytte tjenesten, hvis du kontakter leverandøren.
 • Hvis du modtager vores tjenester gratis via dit kundeforhold til en af vores samarbejdspartnere, må vi videregive de oplysninger, som du giver os, fx navn eller kundenummer hos samarbejdspartneren, således at vi kan få bekræftet fra samarbejdspartneren, at du er berettiget til at benytte tjenesten.
 • Hvis du anvender vores spærretjeneste til at spærre dine kreditkort, videregiver vi nødvendige oplysninger til kortudstederen (fx navn og kortnummer). Hvis du har bedt os om at spærre dit mobilabonnement, videregiver vi nødvendige oplysninger til din mobiloperatør.


Vi videregiver følgende personoplysninger, såfremt vi har en berettiget interesse heri:

 • Hvis du har gratis adgang til vores tjenester gennem en af vores samarbejdspartnere, og du vælger at benytte dig af vores tjenester, videregiver vi personoplysninger om dig til samarbejdspartneren, således at denne kan identificere de kunder, som har benyttet sig af vores produkt.Vi har vurderet, at vi har en berettiget interesse i at videregive disse oplysninger til vores samarbejdspartner, fordi denne betaler for din adgang til tjenesten og derfor vil kunne kræve, at vi videregiver disse oplysninger. Vi videregiver kun oplysninger, såfremt samarbejdspartneren kan bekræfte, at denne har et retligt grundlag for at behandle oplysningerne.  Derudover opbevarer samarbejdspartneren allerede personoplysninger om dig, fordi du er kunde hos denne, og videregivelse vil derfor ikke være til ulempe for dig.

Hvis vi sælger eller på anden må overfører hele eller dele af vores virksomhed til tredjemand, forbeholder vi os retten til at videregive dine personoplysninger som en del af de aktiver, som sælges eller overføres.

5.2 Videregivelse af personoplysninger til underleverandører/ databehandlere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores underleverandører, som kun vil behandle oplysninger som databehandler på baggrund af vores instruks, og for at kunne levere vores tjenester til dig. Databehandlerne må ikke anvende dine oplysninger til egne formål. Databehandlerne omfatter vores ejer, Affinion International AS, og andre nøje udvalgte underleverandører afhængig af, hvilke tjenester du anvender. For mere information om, hvilke databehandlere, der til enhver tid må behandle dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Vi har vurderet, at vi har en berettiget interesse i at benytte databehandlere, da det ikke vil være muligt for os at levere dine tjenester på en sikker og kvalitetsmæssig måde uden assistance fra disse databehandlere. Hos vores databehandlere er dine oplysninger beskyttet på samme måde som hos cxLoyalty, og oplysningerne behandles altid i henhold til denne persondataerklæring samt gældende love og regler. Vores brug af databehandlere vil således ikke være til ulempe for dig.

Alle vores databehandlere behandler personoplysninger inden for EU/EØS.

5.3 Anden videregivelse af oplysninger

Vi kan også dele dine oplysninger med andre parter, men kun i anonymiseret og aggregeret form, således at oplysningerne ikke identificerer dig eller på anden måde kan knyttes til dig. Vi bruger anonymiserede og aggregerede oplysninger for at dokumentere, hvordan og hvor meget vores tjenester anvendes.

5.4 Videregivelse i forbindelse med overholdelse af loven
Vi videregiver også dine oplysninger, hvis vi i god tro mener, at det er nødvendigt for overholdelse af gældende lovgivning eller til besvarelse af en gyldig retsproces fra fx politiet eller andre statslige eller retlige instanser eller til håndhævelse af vores brugervilkår.

5.5 Tredjemands hjemmesider og produkter

Nogle af vores produkter eller hjemmesider kan indeholde links til tredjemands hjemmesider. Hvis du afgiver personoplysninger til tredjemand, vil oplysningerne være underlagt tredjemands persondataerklæring. Du bør gøre dig bekendt med tredjemands persondataerklæring, før du afgiver dine oplysninger.

5.6 Overførsel af personoplysninger til udlandet

cxLoyalty og dennes databehandlere behandler dine personoplysninger inden for EU/EØS.
I de tilfælde, hvor vi videregiver dine personoplysninger til tredjemand som nævnt i stk. 5.1 ovenfor, overfører vi personoplysninger til såkaldte tredjelande (dvs. lande uden for EU/EØS). I forhold til disse lande har EU Kommissionen ikke nødvendigvis truffet beslutning om et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at modtageren ikke nødvendigvis kan garantere samme beskyttelsesniveau, som kræves af modtagere inden for EU/EØS, hvis dette er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.  Dette betyder for eksempel, at hvis du i henhold til din aftale med os beder os bestille et hotelværelse til dig i et tredjeland, så vil vi videregive dine bookingoplysninger til hotellet, uden at bede hotellet dokumentere, at EU’s krav om behandling af personoplysninger overholdes. Derudover vil vi i visse tilfælde overføre oplysninger til tredjelande, hvis dette er nødvendigt for at fastslå, fremsætte eller forsvare et retskrav, eller for at opfylde en forpligtelse i henhold til gældende lovgivning.

6. Dine rettigheder
6.1 Ret til indsigt

Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker at få indsigt i dine personoplysninger hos os, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

6.2 Ret til berigtigelse

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er forkerte eller mangelfulde, har du ret til at få rettet oplysningerne. Du kan opdatere og rette dine personoplysninger ved at kontakte os på det telefonnummer eller e-mail, der fremgår af tjenestens brugervilkår. Du kan også sende et brev til cxLoyalty International ApS, Lyngbyvej 20, 3. sal, DK-2100 København Ø. Hvis du har en brugerkonto hos os, kan du logge ind og opdatere dine oplysninger direkte i din profil.

6.3 Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis disse ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indsamlet eller behandlet til, hvis du trækker det samtykke tilbage, der ligger til grund for behandlingen, og der ikke findes andet retligt grundlag for behandlingen, hvis du gør indsigelse mod behandling baseret på en retlig interesse, og der ikke findes mere tungtvejende berettigede grunde til behandlingen, eller hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Dog gælder ret til sletning ikke, hvis behandlingen er nødvendig for at fastsætte, fremsætte eller forsvare retskrav. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger slettet, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som vil behandle sagen og sørge for, at oplysningerne bliver slettet, hvis du har ret hertil. Vær opmærksom på, at sletning af oplysninger kan påvirke kvaliteten af tjenesterne.

6.4 Ret til begrænset behandling

Du har ret til at kræve, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne (i en periode, hvor det er muligt for os at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne), hvis behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning og i stedet ønsker at brugen af personoplysningerne begrænses, hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet, men du har behov for oplysningerne for at fastsætte, fremsætte eller forsvare retskrav, hvis du har gjort indsigelse imod behandling baseret på en berettiget interesse (mens det undersøges, hvorvidt vores berettigede grunde går forud for dine). Hvis behandlingen begrænses, kan personoplysningerne, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke, for at fastslå, fremsætte eller forsvare et retskrav, for at værne om en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser. Hvis du ønsker at begrænse vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som vil behandle sagen og sørge for begrænsning, hvis du har ret hertil. Vær opmærksom på, at begrænsning af oplysninger kan påvirke kvaliteten af tjenesterne.

6.5 Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid – på grund af forhold, der særligt knytter sig til din person – gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som er baseret på en berettiget interesse heri. Hvis du gør indsigelse mod behandling, må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan dokumentere, at der foreligger nødvendige berettigede grund hertil, som går forud for dine interesser, rettigheder eller friheder, eller vi behandler personoplysningerne for at fastsætte, fremsætte eller forsvare retskrav. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som vil behandle sagen og sørge for, at behandling ophører, hvis du har ret hertil.

6.6 Ret til dataportabilitet

Hvis du har givet os personoplysninger, som vi behandler automatisk og på baggrund af dit samtykke, eller til opfyldelse af vores aftale med dig, har du ret til at modtage disse personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format, og du har ret til selv at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker at modtage personoplysningerne i henhold til ovenstående, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som vil behandle sagen og sørge for, at du modtager oplysningerne, hvis du har ret hertil.

6.7 Ret til klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning, kan du klage til vores databeskyttelsesrådgiver, som vil behandle din klage.

Du kan også klage til Datatilsynet ved at sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du kan også kontakte Datatilsynet via e-mail dt@datatilsynet.dk. (Datatilsynet anbefaler, at du bruger Digital Post via Borger.dk eller almindelig post, hvis du vil sende oplysninger, som du synes bør beskyttes.) Hvis du har bopæl eller arbejdssted i en anden EU/EØS medlemsstat end Danmark, eller du mener, at vores overtrædelse har fundet sted i en anden medlemsstat, kan du klage til tilsynsmyndigheden i denne medlemsstat.

7. Sikkerhed

Det er meget vigtigt for os at sikre dine oplysninger. Vi anvender forskellige sikkerhedsteknologier og procedurer til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang. De personoplysninger, du giver til os, gemmes på datasystemer med begrænset adgang, således at disse kun er tilgængelige for de personer, der har behov for oplysningerne til behandling i henhold til denne persondataerklæring. Meget fortrolige oplysninger (fx kreditkortnummer eller password) sendt via Internettet beskyttes ved hjælp af kryptering. På trods heraf kan vi ikke garantere, at oplysninger sendt mellem dig og os ikke kommer uautoriserede tredjemænd i hænde, fx i forbindelse med hacking.

Vores hjemmesider benytter GlobalSign EV certifikat. For mere information om GlobalSign EV certifikat: https://www.globalsign.com/en/repository/.

8. Opdatering af denne persondataerklæring

Vi vil opdatere denne persondataerklæring om nødvendigt, således at den afspejler ændringerne i vores tjenester og procedurer eller i det til enhver tid gældende retlige grundlag. En opdateret version af denne persondataerklæring vil altid være tilgængelig på cxLoyaltys hjemmeside. Du bedes venligst sørge for, at du læser den seneste version og forstår, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi laver væsentlige ændringer i persondataerklæringen, som forandrer den måde, vi indsamler og behandler dine personoplysninger på, vil vi informere dig om dette direkte eller gøre specielt opmærksom på dette på vores hjemmesider.

 

Cookiepolitik

Sidst opdateret: 9. juli 2019

9. Cookiepolitik
9.1 Brug af cookies

En cookie er en lille tekstfil som gemmes på din computer. Cookies benyttes som regel for at forbedre websitet for brugeren, for eksempel for at kunne tilpasse et website i henhold til besøgerens ønsker og valg. cxLoyalty benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen på vores websites og gøre vores tjenester mere relevante for dig.
En permanent cookie bliver liggende på brugerens computer for en bestemt periode. En session cookie gemmes midlertidigt i computerens hukommelse mens en besøger er inde på en webside, men forsvinder når brugeren lukker sin Internet-browser.

9.2 Cookies på cxLoyalty.dk

Google Analytics: Google Analytics er en webanalysetjeneste som leveres af Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruger cookierne _ga og _gid for at analysere hvorledes brugere benytter websitet. cxLoyalty benytter Google Analytics for at analysere brugen af cxLoyaltys websites. Vi får information om hvilke sider som er mest besøgt, hvor brugerne kommer fra, på hvilke tidspunkter siderne er mest besøgt osv. Information som genereres af en sådan cookie ved brug af det aktuelle website sendes til Google og gemmes på servere i USA. Information om enkeltbrugere gemmes i 26 måneder. Aggregeret information kan gemmes over ubegrænset tid. IP-adressen til alle som besøger websitet anonymiseres, sådan at en enkelt bruger ikke kan identificeres. Cookierne fra Google Analytics gemmes på din computer i op til to år siden du sidst besøgte websitet, medmindre du sletter cookien eller justerer tiden den gemmes i din Internet-browser. Google kan overføre indsamlet statistik til tredjeparter hvis dette kræves iht. lov eller i tilfælde hvor tredjeparter behandler informationen på vegne af Google. For mere information om Google Analytics, se her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

__atuvc og __atuvs er cookies som gør det muligt for brugere af websitet at dele indehold på sociale media platforme. Cookierne gemmes i optil 13 måneder.

Cookie_notice_accepted benyttes for at registrere om du har klikket ”OK” på cookies banneret for at banneret ikke vises den næste gang du besøger websitet. Cookien gemmes i 4 uger.

9.3 Samtykke

Cookies og anden teknik som gemmer eller henter oplysninger fra brugerens computer kan kun benyttes med brugerens samtykke.  Samtykke gives gennem din Internet-browsers indstillinger. Der kan du bestemme hvilke cookies som skal tillades, blokeres eller slettes. Mere information om hvordan du kan indstille dine samtykker findes i Internet-browserens hjælpesektion og på www.allaboutcookies.org og http://minecookies.org/cookiehandtering/.